Szakmai tevékenység megalapozása

1. Mi teszi Önöket alkalmassá/elhivatottá e kezdeményezésre?

(eddigi tevékenység, szakértelem ezen a területen)
(Szóközökkel együtt legfeljebb 6000 karakteres terjedelemben válaszoljon!)

Iskolánk évek óta foglalkozik tehetséggondozással, de nem kapcsolódott eddig a tehetségfejleszto hálózathoz. A pedagógiai programunk teret ad tanulóink számára tehetségük kibontakozásához, különbözo lehetoségek, programok kínálatán keresztül. Ehhez rendelkezünk elhívatott, jól képzett, folyamatos megújulásra nyitott pedagógusokkal.

Iskolánkban általános és magyar-angol két tanítási nyelvu (XVI. kerületi) képzés folyik. Tanulóinkat hozzásegítjük a magasabb szintu problémamegoldó gondolkodáshoz, törekszünk az együttmuködésre (gyerek-pedagógus-szülo között is) és az önálló gondolkodásra, döntéshozatalra való képesség kifejlesztésére. Szeretnénk, ha a gyerekek optimista életszemlélettel rendelkeznének, akik a jövoben kitartó, türelmes, innovatív felnotté válhatnának majd.

Tantestületünkben jól képzett tanítók és tanárok állnak helyt nap mint nap az oktatásban: fejlesztopedagógusok, drámapedagógus, dramaturg, disputa vezetésére képzett pedagógus, grafikus, népzenész, angol anyanyelvi tanár. Iskolánk munkájában bekapcsolódnak még: néptáncoktató, zenész, sakkedzo.

Iskolánk arculatát az angol nyelvi képzésünk határozza meg:

 • Magyar-angol két tanítási nyelvu osztályokban heti 9 órában, csoportbontásban, angol anyanyelvi tanár segítségével történik az angol nyelv elsajátíttatása. A muvészeti nevelésen keresztül a nyelvi kompetenciák fejlesztésével kiegészítve és egymásra építve diákjaink kreativitását, látásmódját speciális módon alakítjuk. Ez a komplexitás biztosítja a játékosságot, a motiváltságot a nyelv eredményes elsajátíttatásához.
 • Általános tantervu osztályokban is már elso évfolyamtól jelen van az angol nyelv oktatása tantárgyi és szakköri óra keretben, ahol hasonlóan a két tanítási nyelvu képzéshez, jelen van a kooperatív, project alapú tanítási módszereket használunk.


A komplex muvészeti nevelés az alábbi területeken keresztül teljesedik ki:

 • Színjátszóink nemcsak az iskolai ünnepélyeken szerepelnek, hanem rendszeres résztvevoi a kerület különbözo rendezvényeinek, versenyeinek.
 • Énekkarunk hangszeres kíséretét tanítványaink látják el, akiket ének-zene/népzenész kollégánk tanít.
 • Az iskolánkban muködo "Lemhényi Galéria " havi rendszerességgel helyet ad festomuvészek, fafaragók, kézmuvesek, népmuvész-hagyományorzo, valamint gyerekeink által készített alkotások kiállítására. A kiállítást látogatják óvodák és iskolák, érdeklodok.Logikai-matematika alkalmazásával célunk, hogy a gyerekek matematikai-logikai tehetségének felfedezése közben fejlesszük a logikus-problémamegoldó gondolkodás kialakítását - sakk-matematika órán, sakk tanfolyamon, tehetségfejleszto foglalkozáson.

Disputa: mint a kulturált vitatkozás elsajátításának egy iskolai módja. Ezzel szeretnénk segíteni tanulóinkat, hogy a gondolkodási tanulási és nyelvi készségeik még jobban fejlodjenek.

Gondolkodtató történetek, szituációk feldolgozása során elosegítjük a kisgyermekekben a tanulás iránti érdeklodést.
A tanulás "érzelmi szakaszában" az elbeszélés eszközeivel segítjük a tanulók bevonását, aktív részvételét, motiváltságát, és felkeltjük az alaposabb megismerés iránti igényüket.

2. A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttmuködései

Milyen hatókörre kívánják a megalakítandó Tehetségpont® tevékenységét kiterjeszteni?

Milyen együttmuködéssel kívánják biztosítani azt, hogy a tervezett hatókör tehetségsegíto kezdeményezéseit, e munkában aktív, illetve az ez iránt érdeklodo embereket, intézményeket és forrásokat munkájukba be tudják vonni?

(Szóközökkel együtt legfeljebb 6000 karakteres terjedelemben válaszoljon!)

Elsosorban az intézményünkben tanuló és a kerületünkben élo gyermekek számára szeretnénk folyamatosan elérhetové tenni az általunk kínált lehetoségeket, programokat.

Mélyíteni szeretnénk a már meglévo bel és külföldi testvériskolai kapcsolatainkat - jelenleg Velencén, Madridban, Londonban.

Rendszeresen szervezünk nyíltórákat, nyíltnapokat, project hetet, táborokat:


nyíltórákat, nyíltnapokat: szülok és érdeklodo pedagógusok részére,
project hetet: hagyományorzés, angol-nyelv hete területén,
táborokat: nyelvi és zenei.

3.A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

Milyen specifikus tehetségformák segítésével kívánnak különösen foglalkozni?

Milyen konkrét programokat, rendezvényeket terveznek a megalakulásuk utáni elso évben?

(Szóközökkel együtt legfeljebb 6000 karakteres terjedelemben válaszoljon!)

Az angol nyelv tanulása során tanulóink:

· Megismerkedhetnek a testvériskoláinkban (Velencén, Madridban, Londonban) tanuló gyerekekkel, országuk kultúrájával, valamint új barátokra tehetnek szert, amely hosszabb távon egymás meglátogatására is alkalmat adhat. Addig is lehetoségük van e-mail, valamint skype segítségével kommunikálni.

· A nyelv elsajátításának sikeréhez az angol anyanyelvi tanár a tanórákba beépítve folyamatosan nagy hangsúlyt fektet a kulturális ismeretek egyre bovebb körben való megismertetésére.

· Angol nyelvi téma heteket szervezünk.

· Továbbra is részt veszünk kerületi és országos angol vers és prózamondó versenyeken.

· Nyári idoszakban nyelvi tábort szervezünk.

Logikai-matematika: a sakk és egyéb táblajátékok tanulását három szervezeti forma szerint is elkülönülo szinten muködtetjük:

· matematika órán - logikai feladatok megoldása körében (táblajátékok),

· délutáni tanfolyamként,

· a versenyszeru sakkozás keretei között.

Versenyeken veszünk részt:

· iskolai és kerületi szervezésu,

· Bolyai Matematika Csapatverseny,

· Zrínyi Matematikaverseny,

· Levelezoversenyek (matematika, magyar),

· Területi és fovárosi sakkversenyen kívánunk részt venni.

A komplex muvészeti nevelés területén:

 • 70 fos énekkarunk iskolai és kerületi rendezvényeken szerepel,
 • hangszeres oktatás folyik tanfolyam formájában (citera, furulya, gitár, klarinét),
 • támogatjuk, hogy tanulóink a kerületi zeneiskola hangszeres képzésébe is részt vehessenek,
 • 40 fovel muködo grafika szakkörünk van,
 • Helyet adunk a tanfolyam keretében muködo néptánc és a moderntánc csoportoknak.


Disputa

 • a tehetséggondozást során a nehezen megnyíló gyerekek is figyelmet kapnak és bátorítást,
 • DIA által szervezett Országos DISPUTA versenyen veszünk részt.

4. Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

Hogyan kívánják biztosítani a Tehetségpont pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelo segítségét az érdeklodo fiatalok tehetségének minél jobb felismerése és segítése érdekében?

Sorolják fel azon szakemberek nevét, akiket megnyertek e tevékenység segítésének és röviden adják meg e szakemberek szakmai hozzáértésük forrását.

(Szóközökkel együtt legfeljebb 6000 karakteres terjedelemben válaszoljon!)

A tehetségpont muködését biztosító "tehetség-team":

A tantestület tagjai közül:

 • fejleszto pedagógus (Oryné Gombás Csilla),
 • színházi dramaturg - angol és magyar nyelvu (Harangozó Eszter),
 • angol nyelvtanárok - akik angol nyelvterületen bovítették/tökéletesíttek nyelvismeretüket (Horváth Gabriella, Oldal Andrea, Farkas Judit, Harangozó Eszter)
 • angol anyanyelvi tanár (Ell Martin),
 • disputa képzésen részt vett kolléga (Kerékgyártóné Gulyás Éva),
 • zene tanár - népzenész (Vikol Kálmán),
 • grafikus (Vas Vilmos)
 • drámapedagógia (Némethné Szabolcsi Ildikó)
 • minoségfejleszto-tanárok (Dienes Anna, Vikol Kálmán)


Külso intézményben dolgozó munkatársak:

 • pszichológus (Jenes László - Bp. XVI. ker. Nevelési Tanácsadó)
 • sakk oktató (Benyeda Tibor),
 • néptánc oktató (Gordos Anna),
 • ritmikus sportgimnasztika oktató (Kovalik Imola)


5. Eredményesség és hatékonyság

Milyen módon segítik, tervezik tanácsadó, tehetséggondozó munkájuk eredményességének és hatékonyságának felmérését és növelését?

(Szóközökkel együtt legfeljebb 6000 karakteres terjedelemben válaszoljon!)

A programok bovítését, fejlesztését: igényfelmérések, belso konzultációk, az eroforrások számbavétele fogja megelozni annak érdekében, hogy valamennyi résztvevo számára hatékony és sikeres legyen a tevékenységünk - ennek tükrében végezzük a minoségbiztosítást.

A programokban részt vevo pedagógusok munkájának segíto követése:

 • "tehetség-team" létrehozása,
 • Tehetségnap szervezése.

A programba résztvevo/bekapcsolódó tehetséges gyermeknél törekszünk:

 • a képességek mellett a személyiség-tényezok formálására is ("eros oldal" és "gyenge oldal" fejlesztése),
 • akit mi már nem tudunk tovább segíteni a pályáján, megkeressük a számára leginspirálóbb közeget.

Minoségbiztosítás:

 • A programokban részt vevo tanulók, pedagógusok munkájának segíto követésével, elégedettségi felmérések, visszajelento kérdoívek és egyéb, a keretében is muködo formák alkalmazásával végezzük a minoségbiztosítást.
 • A szülok körében elégedettségmérést végzünk.

6. Munkastílus

Mit terveznek annak érdekében, hogy munkájukban a személyes és "civil jelleg" legyen a legnyomatékosabb elem, és hogy elkerüljék a hivatalszeru, bürokratikus muködést?

(Szóközökkel együtt legfeljebb 6000 karakteres terjedelemben válaszoljon!)

Kiemelt szerepe van az egyéni odafigyelésnek:

 • minden érintett diákkal külön is foglalkozunk, egyénileg mérjük fel a tehetségét, irányultságát, motivációját,
 • ebben a programban résztvevo pedagógusok önkéntes alapon, elhivatottságból vállalták e feladatot, ezért itt még jellemzobb a szoros tanár-diák kapcsolat,
 • odafigyelünk a szülok véleményére, igényeire is.

A kooperatív tanítási-tanulási, s a digitális technikák között jelentos szerepet kap a diákmunka: prezentációkészítés, ezek feltöltése a honlapra. Az iskolában kiállításra kerülnek a muvészeti alkotások, a nyelvi projektmunkák. Az errol készült fotógaléria szintén megtalálható az iskola honlapján.

7. Anyagi fenntarthatóság, önfenntartás

Mit tettek, és mit terveznek a Tehetségpont anyagi fenntarthatóságának, önfenntartásának biztosítása érdekében?
(Szóközökkel együtt legfeljebb 6000 karakteres terjedelemben válaszoljon!)

A tervezett programok saját eroforrásból megvalósíthatók.

A megvalósítás érdekében a témához kapcsolódó pályázatokon kívánunk részt venni.