„Ha az ember életében elültet egy fát, felnevel egy gyereket, vagy megír egy könyvet – már nem élt hiába.”
(Ókori indiai bölcsesség)

Hasonlóan vallották ezt az iskola alapításakor 1927-1928-ban, majd az új szárny bővítésekor 1962-ben azok a pedagógusok, akik elsők között kezdhették meg e falak között a gyermekek nevelését, oktatását.
   
Az iskola hosszú utat tett meg napjainkig úgy a külső megjelenésének változásában, mint pedig a tartalmi megújulás útján:

    - A „sárga, volt barakki iskola (Horthy, Petőfi iskola néven)”
    - Hősök Fasora Iskola
    - Jelenleg - Lemhényi Dezső Általános Iskola
   
2008-ban az iskola épületét kerületünk önkormányzata felújította az egy óvoda egy iskola program keretében. Büszkén állíthatjuk, hogy így a kerület egyik legszebb intézményévé vált az iskola. Ezzel párhuzamosan megkezdődött egy tartalmi megújulás is az iskola életében.
  
A XXI. század embere számára a sport, a mozgás a nyelvismeret nélkülözhetetlen. Így esett a választás fenntartói támogatással a magyar-angol két tanítási nyelvű képzés bevezetésére első évfolyamtól. A gyerekek magas óraszámban tanulhatják, sajátíthatják el az angol nyelvet, sok-sok játékos, mozgásos, zenés feladaton keresztül. A nyelvtanárok mellett angol anyanyelvű tanár is részt vesz a foglalkozásokon.
   
Azonban nem szabad megfeledkezni a gyermekek művészeti neveléséről sem, annak olyan formájáról, amely élményekre épül, szorosan összefügg a megismeréssel. Ahhoz, hogy az élmény formát ölthessen, szükség van a művészeti műfajok sokaságára. Ennek tükrében jön létre a „Lemhényi Galéria” ahol kerületi és fővárosi művészek mutathatják be alkotásaikat. A kiállítások megnyitóin a gyerekeknek lehetőségük van találkozni a művészekkel, akiket versekkel, dalokkal, hangszeres műsorral ajándé- koznak meg.