Fasori Gyermekekért Alapítvány

Székhely/levelezési cím: 1163 Budapest, Hősök fasora 30.
    
Kérjük támogassa adója 1%-ával a "Fasori Gyermekekért Alapítvány"-t!
    
Bankszámlaszám: 11716008-20178433
    
Adószám: 18182099-1-422011.06.01- 2012.06.15. idoszak alatt az alapítvány az alábbiakkal támogatta az iskolát

Bevételi források:
    - adók 1%-a
    - önkormányzattól pályázatokra
    - angol két tannyelvu
    - adomány
    - egyéb adományok
Kiadások:
    - képesség fejleszto sakk
    - énekkar egyensál
    - országos disputa verseny Debrecenben
    - sport mezek
    - jutalomkönyvek
    - Bolyai matematika verseny
    - jutalom kirándulás történelmi emlékhelyre
    - projektorok
    - hangfalak
    - wifi
    - egyéb
     

Az Alapítvány a közjavát szolgáló segítséget kíván nyújtani a Hősök Fasora 30. szám alatti Általános Iskola tanulóinak és pedagógusainak a színvonalas oktató – nevelő munka megteremtéséhez, a gyermekek testi és szellemi neveléséhez, fejlődésének elősegítéséhez, és az ezzel összefüggő elméleti és gyakorlati kutatásokhoz.
 

Ennek érdekében:

    - kiemelten támogatja az iskolai oktató- nevelő munkát,
    - hozzájárul a tanulók és kísérőik szervezett külföldi tanulmányútjainak finanszírozásához,
    - elősegíti a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek oktatását,
    - segít növelni az oktatásban részt vevő pedagógusok és tanulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával,
    - elősegíti az iskola felszereléseinek, szemléltető eszközeinek bővítését, korszerűsítését,
    - segíti a szakmai színvonal emelését, a korszerű technikák beszer- zésének lehetőségét,
    - a minőségi oktatás, a vizuális nevelés feltételeinek megte- remtését,
    - segíti a számítástechnikai oktatás feltételeinek bővítését,
    - segíti az idegen nyelvek színvonalas oktatásához szükséges tárgyi feltételek bővítését, (nyelvi labor, audio - vizuális eszközök),
    - segíti a hatékony nyelvtanulást elősegítő partnerkapcsolatok kiala- kítását,
    - támogatja a sportban kiemelkedő eredményt elért tanulókat,
    - támogatja ünnepeink és iskolai rendezvényeinek méltó megtartását,
    - segíti a tanulók kirándulásait és táborozásait,
    - támogatja a pedagógusok számára hivatalosan kiírt pályázatokon illetve akkreditált képzéseken való részvételét, jutalmazásukat,
    - támogatja az iskola tanulóinak részvételét a különböző szaktárgyi és kulturális versenyeken, és jutalmazásukat kiemelkedő tevékeny- ségeikért.

Alapítvány által nyújtott támogatások:

    - tanulók kiemelkedő munkáját jutalmazza,
    - tanulmányi ösztöndíjakat biztosít az iskola tanulóinak,
    - szakkönyveket és szakmai folyóiratok beszerzését támogatja,
    - segíti az iskola hátrányos helyzetű tanulóit,
    - támogatja a pedagógusok fejlesztési elképzeléseit, hozzájárul tovább- képzésükhöz,
    - hozzájárul a tanulók és kísérőik szervezett külföldi tanulmányútjainak finanszírozásához.

Az alapítvány által nyújtott támogatások pályázat útján nyerhetők:

    A pályázatot a kuratórium írja ki és dönt annak odaítéléséről. A tanulók év végi jutalmazásához a nevelőtestület a diákönkormányzat bevonásával tesz javaslatot a kuratóriumnak. A kuratórium dönt a jutalmazottakról és a jutalom mértékéről.
   
A Kuratórium tagjai:

    - Gyöngyösiné Vígh Márta - elnök
    - Őryné Gombás Csilla - tag
    - Bukovszky Barbara - tag