Kompetenciamérés

Az átlageredmények pontozási rendszerét 2010-ben megváltoztatták, a zárójeles számok az új rendszer szerinti értékek.